• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

ÚHRADA POPLATKŮ ZA MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ

Vážení přátelé, 

vzhledem k nemožnosti uspořádání členské schůze LMK Třebíč, je třeba uhradit poplatky za užívání modelářského letiště u Stříteže bankovním převodem na účet klubu 

nejpozději do 31.3.2021 !!

Pro rok 2021 se jedná o částku 400,- Kč.

Číslo účtu: 1520289359/0800

Jako variabilní symbol uveďte poslední dvoj- nebo trojčíslí Vaší sportovní licence, případně Vaše telefonní číslo (pro jednodušší identifikaci příchozí platby).

K datu 3.5. mají uhrazeno pouze tito členové: 

Nečas Josef, Pyrochta Pavel, Dvořáček Miroslav ml., Číhal Karel, Gryc Petr, Bárta Pavel, Vaňha Vladimír, Hobza Miroslav, Hanáček Lubomír