• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

3.3.2024 - VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Dne 3.3.2024 (NEDĚLE) se koná volební schůze Leteckomodelářského klubu Třebíč v kavárně hotelu ALFA (Znojemská 26 v Třebíči). Začátek schůze je v 10:30 hod., kdy se otvírá restaurace. 

ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE ŽÁDOUCÍ. TATO SCHŮZE JE VOLEBNÍ, BUDE SE VOLIT PŘEDSEDA KLUBU A VÝBOR KLUBU NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY.

PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI O PRÁCI VÝBORU A VAŠE TIPY NA NOVÉHO PŘEDSEDY KLUBU – napište v předstihu předsedovi klubu p. Pavlu Bártovi – mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ LETIŠTĚ:

Poplatek za užívání letiště pro r. 2024 je pro členy LMK Třebíč stanoven na 500,- Kč bez rozlišení věku pilota. 

ČÁSTKU ZAŠLETE CO NEJDŘÍVE A PŘEDNOSTNĚ BEZHOTOVOSTNĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM NA ÚČET KLUBU 1520289359/0800.

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE POSLEDNÍ DVOJ- NEBO TROJČÍSLI VAŠI SPORTOVNÍ LICENCE, NEBO PLATBU NĚJAK JINAK VÝSTIŽNĚ OZNAČTE!

NA ČLENSKÉ SCHŮZI BUDE JEN VELMI MALÝ PROSTOR PRO ÚHRADU PŘÍSPĚVKŮ V HOTOVOSTI. PŘÍSPĚVKY OPRAVDU ZASÍLEJTE PŘEDNOSTNĚ NA ÚČET!

PRO PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE O LÉTÁNÍ Z JINÉHO MODELÁŘSKÉHO KLUBU PATŘÍCÍHO POD SMČR - KLeM ČR JE ROČNÍ POPLATEK STANOVEN NA 1500,- Kč. VYJÍMKOU JE ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH NEBO JEDNORÁZOVÉ POZVÁNÍ OD NAŠEHO ČLENA, KTERÝ MÁ POPLATEK UHRAZEN. 

OSTATNÍM ZÁJEMCŮM NEMŮŽE BÝT LÉTÁNÍ NA NAŠEM LETIŠTI UMOŽNĚNO V SOULADU S AKTUÁLNÍ LEGISLATIVOU ČESKÉ REPUBLIKY A S PROVOZNÍM ŘÁDEM MODELÁŘSKÉHO LETIŠTĚ (JE PŘÍLOHOU TÉTO POZVÁNKY A BUDE ZVEŘEJNĚN BEZPROSTŘEDNĚ PO ODSOUHLASENÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI 3.3.2024).

      Název dokumentuVyvěšenoSejmutoVelikost
Stáhnout soubor (PROVOZNÍ  ŘÁD na r. 2024.pdf)PROVOZNÍ ŘÁD na r. 2024.pdf  129 kB
Stáhnout soubor (soutěže pořádané LMK Třebíč v 2024.pdf)soutěže pořádané LMK Třebíč v 2024.pdf  573 kB

Létání s modely letadel v roce 2024

Svaz modelářů na svém webu 29.12.2023 zveřejnil toto:

Výtažek zde zveřejňujeme. Platí však aktuální verze příšpěvku na webu Svazu Modelářů!

300 m celá ČR, ale děti až od 16 let

Rozhodnutí ÚCL dává členům Svazu modelářů tyto podmínky provozu:

Typ provozu:

VLOS (tedy v přímém dohledu pilota)

Schválené místo
provozu:

Plochy provozované ke dni 31. 12. 2023 na území České republiky

Maximální výška
provozu:

300 m AGL (výška nad terénem)

Provozní
podmínky:

1. Provoz bezpilotních systémů je i nadále možný s využitím Předpisu L2, Doplňku X, a to i po datech uvedených v Článku 2 tohoto Doplňku.
2. Provoz bezpilotních systémů musí být zároveň prováděn v souladu s Opatřením obecné povahy, kterým je zřízen
omezený prostor LKR10 – UAS.
3. Toto Oprávnění k provozu nenahrazuje platné provozní podmínky specifických Oprávnění k provozu (tzn. Vázaných na schválená místa provozu) vydaných jinému klubu nebo sdružení leteckých modelářů. V případě kolize provozních podmínek platí, že podmínky provozu stanovené v rámci specifického Oprávnění k provozu vydaného pro konkrétní schválené místo provozu mají nadřazený charakter (např. Provozní řád modelářského letiště).

Požadavky na člena
spolku:

Minimální věk dálkově řídícího pilota není stanoven.
V případě, že je dálkově řídící pilot mladší 16 let, může pilotovat letadlo bez pilota na palubě pouze na základě
souhlasu odpovědné osoby a pouze pod dohledem dálkově řídícího pilota staršího 16 let a naplňujícího požadavky jak tohoto Oprávnění tak příslušné legislativy.

Co výše uvedené znamená pro členy LMK Třebíč a užívání modelářského letiště u Stříteže? 

1. V roce 2024 na našem letišti můžeme dále létat s rádiem řízenými modely letadel v přímém dohledu pilota, do výšky 300 m nad terénem a dle Provozního řádu letiště pro r. 2024 (bude doplněn po jarní schůzi klubu).

2. Mladí členové klubu do 16. roku věku mohou na letišti s rádiem řízenými modely letadel létat jen pod dozorem jiného pilota (člena klubu) staršího 16 let. 

3. Dodržujte Provozní řád letiště, který je na letišti vyvěšen, popř. je zveřejněn i na tomto webu. Dokud nebude zveřejněn Provozní řád letiště pro r. 2024, platí předchozí (pro r. 2023). 

 

Výbor LMK Třebíč

 

 

 

 

 

 

Výsledky Novoroční rozcvičky 2024

Hned na Nový rok 1.ledna 2024 jsme odlétali naši první soutěž - soutěž volně létajícíc házedel (H) a vystřelovadel (V). 

 

Letos opět malá účast, a mnozí dychtiví soutěže své modely poškodili či zlikvidovali ještě před prvním startem. Škoda, počasí bylo přiměřeně zimní. 

Mnozí si ovšem polétali se svými RC elektrami. 

 

      Název dokumentuVyvěšenoSejmutoVelikost
Stáhnout soubor (v103.pdf)v103.pdf  623 kB

MODELÁŘSKÝ SILVESTR 2023 a Novoroční rozcvička

Vážení přátelé, 

výbor LMK Třebíč, p.s., Vás co nejsrdečněji zve na Modelářský Silvest, který proběhne dne 27.12.2023 od 18:00 hod. v kavárně hotelu Alfa, Znojemská ul. v Třebíči.

 

 

a také na první soutěž roku 2024 - Novoroční rozcvičku v kat. H a V dne 1.1.2024 od 13:00 hod.

 

      Název dokumentuVyvěšenoSejmutoVelikost
Stáhnout soubor (MODELÁŘSKÝ SILVESTR_2023.pdf)MODELÁŘSKÝ SILVESTR_2023.pdf 10.1.202455317 kB
Stáhnout soubor (p103.pdf)p103.pdf  201 kB

12.11.2023 - ČLENSKÁ SCHŮZE

12.11.2023 - ČLENSKÁ SCHŮZE

Dne 12.11.2022 (NEDĚLE) se koná schůze Leteckomodelářského klubu Třebíč v kavárně hotelu ALFA (Znojemská 26 v Třebíči). Začátek je v 10:30 hod. 

JIŽ NYNÍ LZE ZASÍLAT BEZHOTOVOSTNĚ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2024 NA ÚČET KLUBU 1520289359/0800

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE POSLEDNÍ DVOJ- NEBO TROJČÍSLI VAŠI SPORTOVNÍ LICENCE, NEBO PLATBU NĚJAK JINAK VÝRAZNĚ OZNAČTE!

 

NA ČLENSKÉ SCHŮZI BUDE JEN VELMI MALÝ (ČTI ŽÁDNÝ) PROSTOR PRO ÚHRADU PŘÍSPĚVKŮ V HOTOVOSTI, PŘÍSPĚVKY PROTO OPRAVDU ZASÍLEJTE PŘEDNOSTNĚ NA ÚČET!

 

PŘÍSPĚVKY JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 30.11.2023, ABYCHOM JE STIHLI SPOLEČNĚ S DALŠÍMI POVINNÝMI ÚDAJI ZASLAT NA SMČR DO PRAHY. 

 

KDO NEBUDE MÍT ZAPLACENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DO DATA 30.11.2023, POZBÝVÁ ČLENSTVÍ A TÍM I MOŽNOST LÉTAT V R. 2024 S VÝHODAMI PRO ČLENY SMČR.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2024: 

   - VÝDĚLEČNĚ ČINNÍ A DŮCHODCI 400,- Kč/os. (200,- Kč je odesíláno SMČR, zbytek je pro režii klubu)

   - ŽÁCI A JUNIOŘI 300,- Kč/os. (100,- Kč je odesíláno SMČR, zbytek je pro režii klubu)

POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ NAŠEHO LETIŠTĚ (U STŘÍTEŽE) BUDOU STANOVENY NA ČLENSKÉ SCHŮZI A HRAZENY AŽ ZAČÁTKEM R. 2024. ZATÍM JE TEDY NEPOSÍLEJTE!

Výbor LMK Třebíč