• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

14.11.2021 - ČLENSKÁ SCHŮZE

Dne 14.11.2021 (NEDĚLE) se koná schůze Leteckomodelářského klubu Třebíč v kavárně hotelu ALFA (Znojemská 26 v Třebíči). Začátek J=je v 10:30 hod. 

JIŽ NYNÍ LZE ZASÍLAT BEZHOTOVOSTNĚ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ÚČET KLUBU 1520289359/0800.

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE POSLEDNÍ DVOJ- NEBO TROJČÍSLI VAŠI SPORTOVNÍ LICENCE, NEBO PLATBU NĚJAK JINAK DŮRAZNĚ OZNAČTE!

NA ČLENSKÉ SCHŮZI BUDE JEN VELMI MALÝ PROSTOR PRO ÚHRADU PŘÍSPĚVKŮ V HOTOVOSTI, PŘÍSPĚVKY OPRAVDU ZASÍLEJTE PŘEDNOSTNĚ NA ÚČET.

PŘÍSPĚVKY JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 15.12., ABYCHOM JE STIHLI SPOLEČNĚ S DALŠÍMI POVINNÝMI ÚDAJI ZASLAT NA SMČR DO PRAHY. 

KDO NEBUDE MÍT ZAPLACENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DO DATA 15.12.2021, POZBÝVÁ ČLENSTVÍ A TÍM I MOŽNOST LÉTAT V R. 2022 S VÝHODAMI PRO ČLENY SMČR.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022: 

- VÝDĚLEČNĚ ČINNÍ A DŮCHODCI 400,- Kč/os. (200,- Kč je odesíláno SMČR, zbytek je pro režii klubu)

- ŽÁCI A JUNIOŘI 300,- Kč/os. (100,- Kč je odesíláno SMČR, zbytek je pro režii klubu)

POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ NAŠEHO LETIŠTĚ (U STŘÍTEŽE) BUDOU STANOVENY NA ČLENSKÉ SCHŮZI A HRAZENY AŽ ZAČÁTKEM R. 2022.

 

Výbor LMK Třebíč