• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

20.3.2022 - ČLENSKÁ SCHŮZE (NEDĚLE)

Dne 20.3.2022 (NEDĚLE) se koná schůze Leteckomodelářského klubu Třebíč v kavárně hotelu ALFA (Znojemská 26 v Třebíči). Začátek schůze je v 10:30 hod., kdy se otvírá restaurace. 

ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE ŽÁDOUCÍ. 

Poplatek za užívání letiště pro r. 2022 je pro členy LMK Třebíč stanoven na 400,- Kč bez rozlišení věku pilota. 

ČÁSTKU ZAŠLETE CO NEJDŘÍVE A PŘEDNOSTNĚ BEZHOTOVOSTNĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM NA ÚČET KLUBU 1520289359/0800.

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE POSLEDNÍ DVOJ- NEBO TROJČÍSLI VAŠI SPORTOVNÍ LICENCE, NEBO PLATBU NĚJAK JINAK VÝSTIŽNĚ OZNAČTE!

NA ČLENSKÉ SCHŮZI BUDE JEN VELMI MALÝ PROSTOR PRO ÚHRADU PŘÍSPĚVKŮ V HOTOVOSTI. PŘÍSPĚVKY OPRAVDU ZASÍLEJTE PŘEDNOSTNĚ NA ÚČET!

PRO PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE O LÉTÁNÍ Z JINÉHO MODELÁŘSKÉHO KLUBU PATŘÍCÍHO POD SMČR - KLeM ČR JE ROČNÍ POPLATEK STANOVEN NA 1000,- Kč. VYJÍMKOU JE ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH NEBO JEDNORÁZOVÉ POZVÁNÍ OD NAŠEHO ČLENA, KTERÝ MÁ POPLATEK UHRAZEN. 

OSTATNÍM ZÁJEMCŮM NEMŮŽE BÝT LÉTÁNÍ NA NAŠEM LETIŠTI UMOŽNĚNO V SOULADU S AKTUÁLNÍ LEGISLATIVOU ČESKÉ REPUBLIKY A S PROVOZNÍM ŘÁDEM MODELÁŘSKÉHO LETIŠTĚ (BUDE ZVEŘEJNĚN BEZPROSTŘEDNĚ PO ODSOUHLASENÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI 20.3.2022)