• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

NOVÉ DOKUMENTY

V oddíle "LETIŠTĚ" jsou uloženy nové dokumenty - PROVOZNÍ ŘÁD LETIŠTĚ a  ROZPIS SEČENÍ TRÁVY - oba pro r. 2022. 

Tytto dokumety také budou vyvěšeny na letišti.