• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

7.4.2019 - ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU!!!

Vážení přátelé, 

dne 7.4.2019 (neděle) se uskuteční členská schůze našeho klubu. Všichni jste srdečně vítání v 10:30 hod.  v kavárně hotelu Alfa, Znojemská ul. 

Ještě budete vyrozuměni SMS zprávou. 

S sebou prosím 400,- Kč na úhradu poplatků za používání letiště.