• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

Údržba letiště a POPLATKY za r. 2020

Informace od Pavla Bárty:

V pátek 10. dubna jsem po zimě zprovoznil sekačku a poprvé posekal letiště. Plocha je v mnoha místech provrtaná od myší. Díry je potřeba co nejdříve zasypat hlínou a zadusat. Proto Vás všechny, kteří chodíte na letiště, žádám, abyste tohle začali realizovat. Nejlépe již v této době a ideálně po dvojici. Hlína na zasypání děr je k dispozici u cesty před záchodem, nebo na přilehlých polích. Kolečko a lopata je v boudě na nářadí, kolo u kolečka je ovšem nutno nahustit. Když každý udělá jedno kolečko, je to hotové a bude to rychle!

Kompost v rohu letiště se nám roztahuje, je potřeba odházet loňskou trávu dál ke strouze a posečenou trávu z traktoru zásadně nevysypávat na plochu. Když, tak ji potom odházet na hromadu. Odpracované brigádnické hodiny zaznamenávejte do sešitu v boudě u cesty.

Poplatek za užívání letiště letos zůstává stejný:

  • 400,- Kč pro členy klubu
  • 800,- Kč pro nečleny klubu, kteří ale musí mít prokazatelně uzavřeno individuální pojištění na leteckomodelářskou činnost nebo být platnými členy jiného klubu – pobočného spolku – patřícího pod KLem ČR.  

Protože členská schůze klubu se zatím ze známých důvodů konat nemůže, je třeba, aby zájemci o létání tuto částku předali buď v prodejně u p. Dvořáčka, nebo na letišti některému z členů výboru klubu. Nejlepší variantou je zaslání peněz přímo na účet LMK Třebíč, č.u.: 1520289359/0800        

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno nebo číslo licence pro jednoznačnou identifikaci plátce.

Termín – do konce měsíce dubna. Hlídejte si prosím evidenci plateb!

Členové výboru jsou:

Bárta Pavel, Hanáček Lubomír, Bár Vlastimil, Pekárek Ondřej, Hrnčíř Josef, Nečas Josef, Dvořáček Miroslav ml., Vávra Karel, Hobza Miroslav

        Pavel Bárta – pověřen vedením LMK