• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

SCHŮZE LMK TŘEBÍČ SE NEKONÁ!!!

SCHŮZE Leteckomodelářského klubu  TŘEBÍČ se měla konat dne 15.11.2020 (neděle).

Kvůli aktuální situaci s onemocněním Covid-19 není možné se scházet, proto nebude ani tato schůze. Až to bude možné, zajistíme jiný termín.

Přesto je třeba zaplatit členské příspěvky ve výši 300,-- Kč na rok 2011 (200,- Kč pro KLem ČR + 100,- Kč pro klub).

Platba je možná do rukou pokladníka klubu Lubomíra Hanáčka, nebo bankovním převodem na účet klubu - nejpozději do 30.11.2020 !!

Číslo účtu: 1520289359/0800

Jako variabilní symbol uveďte poslední dvoj- nebo trojčíslí Vaší sportovní licence, případně Vaše telefonní číslo (pro jednodušší identifikaci příchozí platby).

Ve výjimečných případech je možno částku s údaji plátce přinést i do prodejny modelářských potřeb Dvořáček Miroslav, Kosmákova 55, Třebíč (PO-PA 15 - 18 hod.).

 

Kdo nebude mít členství uhrazeno do 30.11.2020, pozbývá členství pro r. 2021, a zároveň pro něj jako nečlena KLeM platí plné znění Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel bez vyjímky (jedná se např. o omezení výšky létání na max. 120 m).

Pro členy KLeM se připravuje vyjímka, obecně vzato tedy bude možné nadále létat jako doposud.