• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

JAK BUDEME LÉTAT OD 1. 1. 2021?

Otázka, která již delší dobu osciluje mezi modeláři všech létajících kategorii.

Pokusíme se vnést do otázky jasno. Zde uvedené informace jsou aktuální k datu zveřejnění těchto informací, a v blízké budoucnosti se můžou a budou nepatrně měnit.

Uvádíme nejprve informace týkající se provozu obecně, bez vztahu ke Svazu Modelářů:

Od 31. prosince 2020, tedy již za pár dní, začínají v praxi platit nová pravidla regulující provoz bezpilotních letadel, neboli dronů. Tato nová pravidla se týkají všech typů tzv. dronů, včetně leteckých modelů. Pojem dron tak získává díky novým pravidlům obecnější význam a zahrnuje nově všechna letadla bez pilota. Nově se zavádí 3 kategorie provozu: otevřená, specifická a certifikovaná.    Pro přečtení celého příspěvku klikněte na nadpis!

Asi největší změnou oproti současnému stavu je povinnost registrace. Neregistruje se dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím bude vlastník dronu). Pro provozovatele mladší 18 let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registrovat se můžete od pátku 4. 12. 2020, 12:00 hodin, kdy byl systém pro registraci a testy zprovozněn, a to prostřednictvím nástroje na webových stránkách https://dron.caa.cz/ spravovaných Úřadem pro civilní letectví, kde vyplníte základní informace o sobě jako o fyzické nebo právnické osobě a dále kontaktní email a telefonní číslo. I registrace provedené před 31. 12. 2020 jsou však formálně použitelné až od 31. 12. 2020.

Celý systém je v rámci státní správy unikátní, protože veškerá komunikace je vedena online a nezabere víc než několik minut. Registrovat se tudíž můžete odkudkoliv a kdykoliv. Navíc se zaregistrujete jen jednou, nezávisle na tom, kolik dronů provozujete, a vaše registrace bude platná ve všech státech EU po dobu stanovenou pro konkrétní kategorii. Po této době budete registraci muset obnovit.

Nemusíte se registrovat, pokud váš dron váží méně než 250 g a přitom:

  1. nemá kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje, nebo
  2. se jedná o hračku. Tou se rozumí dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem „14+“. Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.

Po registraci v rámci systému obdržíte „registrační číslo“, které musí být uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch soukromě zhotovených. Registrační číslo provozovatele by mělo být ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky. Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele. Toto číslo také musíte nahrát do „systému identifikace na dálku“, pakliže je jím váš dron vybaven. Registrační číslo na dron umístíte buď formou nálepky, nebo jiným způsobem umožňujícím jeho snadnou identifikaci a rozeznání (registrační číslo lze například na dron i napsat nesmývatelným fixem).

Všichni piloti dronů (kromě těch, kteří budou létat s velmi lehkými drony s označením třídy C0, jakmile budou drony této třídy na trhu) musí také absolvovat povinný výcvik a složit online zkoušku teoretických znalostí. Pod pojmem výcvik je však třeba rozumět seznámení se s pravidly a dostupnými informačními materiály, které jsou a budou dostupné a postupně doplňované na webu https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/. Otázky pokrývají témata důležitá pro bezpečné provádění letů, jakými jsou např. bezpečnost létání, vzdušný prostor, provozní postupy, předpisy a pravidla týkající se letectví apod. Je proto vhodné se seznámit nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato zkouška se skládá prostřednictvím online nástroje na webu https://dron.caa.cz/.

Zkouška samotná prováděná formou testu se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které prověří vaše znalosti jako pilota. K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí. Časový limit je 60 minut, ale podle dosavadních zkušeností by samotné vypracování testu mělo trvat přibližně polovinu tohoto času; záleží na zkušenosti a způsobu přípravy každého pilota. V případě nesplnění zkoušky je test možné také zopakovat. Po úspěšném složení zkoušky vám bude prostřednictvím systému automaticky vydán a zaslán doklad o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout. Všechny tyto kroky jsou zdarma.

Povinnost registrace a složení online testů platí nejen pro rekreační létání, ale i komerční činnosti, které můžete provozovat v „otevřené“ kategorii. Povinnost registrace provozovatele a složení online testů pro piloty kategorie open tak platí pro úplně všechny subjekty, tedy i ty komerční. Právě u komerčních subjektů také odpadá povinnost vlastnit navazující povolení k provozování leteckých prací nebo pro vlastní činnost. Zde je vhodné také zmínit, že jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná Úřadem pro civilní letectví a platná k 31. 12. 2020 budou platit i nadále do doby jejich platnosti, a to nejdéle do 1. ledna 2022. Nejpozději po tomto datu budou vaše národní osvědčení převedena na nová, odpovídající požadavkům EU. Jakým způsobem bude ve vašem konkrétním případě tato povinnost řešena, to bude záviset na konkrétním postupu převodu.

Asi zatím nejkomplexnější je provoz v kategorii „specifické“. V této kategorii bude provoz umožněn na základě schválení žádosti o Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik (SORA), Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA) nebo Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC). Od prosince 2021 se plánuje také možnost provozu v rámci omezení standardního scénáře. Snahou Úřadu pro civilní letectví je zajistit všem subjektům, a to i komerčním, možnost provozování i po 31. 12. 2020 za podmínek, které se nebudou významně lišit od způsobu provozu, v jakém jste provozovali doposud. Proto pro nás například připravují vzory zpracování obecné SORA pro nejtypičtější způsoby dosavadního provozu.

Pokud jste letečtí modeláři, povinnost registrace a platnost nových pravidel se na vás vztahuje také, stejně jako na jakéhokoliv pilota dronu. Regulační rámec však obsahuje dočasnou výjimku v případě pokračování provozu modelů v rámci již existujících klubů a sdružení leteckých modelářů (v ČR se jedná o spolky), ve kterých bezpečně probíhal provoz dle stávajících vnitrostátních pravidel. I v rámci této výjimky je ovšem k 31. 12. 2020 pro kluby a sdružení leteckých modelářů zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního nástroje ÚCL na stránkách https://dron.caa.cz/. Za určitých podmínek může registraci svých členů v registru ÚCL centrálně provést klub nebo sdružení. Registrovaní modeláři-piloti od klubu obdrží registrační číslo, kterým si označí svoje modely a další registraci provádět zatím nemusí. Pro ujištění o využití této možnosti a pro vyjasnění si způsobu značení svých modelů je však třeba svůj konkrétní klub nebo sdružení kontaktovat. Během doby platnosti výše uvedené výjimky mají kluby a sdružení leteckých modelářů možnost vyjednat si podmínky dalšího provozu podle zvláštního článku nařízení EU. Kluby a sdružení leteckých modelářů mohou požádat i o snížení minimálního věku pilota.

Kluby nebo sdružení, které využijí výše uvedené možnosti, zašlou na ÚCL deklaraci způsobu provozu a pravidel, která se budou v přechodném období vztahovat na jejich členy. Ta musí vycházet z aktuálně platných předpisů a pravidel, jinak tato deklarace nebude akceptována a výjimku pro klub nebude možné využít. V tuto chvíli je již známé, že v ČR bude mít povahu takového modelářského sdružení s dvouletou výjimkou mimo jiné Svaz modelářů České republiky z. s., který deklaraci již předal.

Pokud se týká samotného provozování dronů, konkrétní požadavky pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu uvádí příslušná nařízení EU (např. nařízení Komise (EU) č. 2019/947) a výkladové materiály, všechny dostupné na webových stránkách Úřady pro civilní letectví (www.caa.cz). Pro naše potřeby připravují informační videa a další materiály, ve kterých budou tato pravidla jednoduše popsaná. Obecně lze říci, že důležité je si uvědomit, že je třeba létat bezpečně, do výšky maximálně 120 metrů, mít neustálý přehled o aktuální poloze dronu a situaci v okolí a dbát na bezpečí nejen vlastní, ale i ostatních osob a majetku na zemi. Nesmíme také zapomenout na omezení nebo zákaz létání v blízkosti letišť, v ochranných pásmech a jiných definovaných prostorech, které budou do 31. 12. 2020 publikovány pro veřejnost formou veřejné vyhlášky vydané Úřadem pro civilní letectví. Povinností je pak vždy dát přednost a vyhnout se pilotovanému leteckému provozu.

MĚJTE VŽDY NA PAMĚTI, ŽE KONEČNÁ ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNÝ LET JE JEN NA VÁS.

Výčet výše uvedených požadavků není konečný a jedná se pouze o základní informace. Další informace budou i nadále aktualizovány na webových stránkách ÚCL určených pro létání s drony https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/, stránkách kampaně Létejte zodpovědně https://letejtezodpovedne.cz/, nebo přímo v rámci registračního nástroje ÚCL https://dron.caa.cz/.

Tolik obecné informace, zveřejněné před krátkým časem Úřadem pro civilní letectví.

Nás ale především zajímá, jak budeme létat jako letečtí modeláři, členové LMK Třebíč, p.s., sdružení pod Svazem modelářů, z.s.

Zástupci Svazu modelářů již přes rok intenzivně jednají s představiteli státní správy o možnostech provozu leteckých modelů, tak aby bylo vyhověno jak Evropské legislativě, tak i minimálně byla omezena možnost provozování leteckého modelářství.

Výsledkem jednání s orgány státní správy a Svazu modelářů ČR je Deklarace Svazu modelářů ČR, která představuje pravidla, za kterých budou členové Svazu modelářů po 31.12.2020 provozovat svoje letecké modely:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACE O PROVOZU MODELŮ LETADEL
Svazu modelářů České republiky z.s.

V návaznosti na PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (dále jen Nařízení) se uskutečnila řada jednání zástupců Svazu modelářů ČR, Úřadu civilního letectví (dále jen ÚCL) a Ministerstva dopravy ČR.

Svaz modelářů ČR deklaruje:

V souladu s článkem 21 odst. 3 Nařízení, aniž by byly dotčeny ostatní články Nařízení a od okamžiku začátku uplatňování Nařízení dnem 31.12.2020 mohou členové Svazu modelářů ČR provozovat svá bezpilotní letadla o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 25 kg (dále jen modely letadel) na území České republiky za splnění tří následujících podmínek:

a) Provoz modelu letadla je možný podle Sportovního řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

b) Model letadla odpovídá Sportovnímu řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo FAI pravidlům – Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

c) Provoz modelu letadla je možný podle ustanovení Leteckého předpisu L2, Doplňku X s odkazem na bod 2. Rozsah působnosti, odstavec 2.1 a 2.2 a bod 7. Prostory, ve znění platném k datu podpisu této deklarace s tím, že ostatní části Doplňku X jsou v souladu s odstavcem 2.1 uvedeného předpisu pro provoz modelů doporučenými postupy.

Pro samostatný provoz modelů letadel je pro členy Svazu modelářů ČR stanovena minimální věková hranice na 10 let.

Člen Svazu modelářů, který chce provozovat bezpilotní letadlo jinak než v souladu s touto deklarací, musí postupovat podle platné legislativy.

Deklarace vstupuje v platnost dnem 31.12.2020 a její platnost končí 31.12.2022 nebo jejím zrušením.

Schváleno Předsednictvem Svazu modelářů České republiky z.s, dne 23.11.2020

Ing. Jan Žemlička
Předseda Svazu modelářů České republiky z.s.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to tedy pro letecké modeláře – členy Svazu modelářů – znamená:

a) Členové Svazu budou automaticky zaregistrováni na určeném úřadě. Nemusí se individuálně nikde registrovat a ani skládat testy pilota.

b) Členové svazu obdrží registrační číslo, který si nalepí/napíší čitelně na/nebo do modelu, tak aby byl při případné kontrole zřetelný a jasně čitelný. Každý modelář musí mít svůj model také označen licencí Svazu modelářů ČR (CZE klub – číslo). Obojí bude detailně upraveno ve Sportovním řádu pro letecké modeláře Svazu modelářů ČR (jak bude číslo známo, tak se ve Sportovním řádu objeví).

Zásadním omezením je maximální vzletová hmotnost modelu 25 kg.

Bod a) Deklarace způsobu provozu především znamená, že se budou dodržovat především bezpečnostní pravidla při provozu modelů při soutěžním létání, při trénincích, veřejných vystoupeních anebo rekreačních aktivitách.

Bod b) stanovuje nutnost dodržování omezení, která jsou stanovena pro model v obecné částí pravidel a pak i pravidel pro jednotlivé kategorie leteckých modelů, opětovně s ohledem na zajištění bezpečnosti (například – poloměry kuželů, dopředu vyčnívajících části, max. napětí pohonných baterií, nebo objemu motoru, užívání nepovolených záznamových zařízení, odhoz předmětů z modelu apod.).

Pravidla pro modely a jejich provoz lze nalézt v obecné části CIAM FAI nebo Sportovním řádu.

Pro samotný provoz modelů ve vzdušném prostoru je pak důležitý samotný bod c), který poukazuje na dodržování podmínek určených Doplňkem X pro letecké modeláře. První odkaz bodu 2. odst. 2.1 a 2.2 odkazují na max. vzletovou hmotnost 25 kg a pouze doporučený postup pro provoz modelů, ale zároveň upozorňují na závaznost bodu 7. “Prostory“.

Základem zůstává, že model musí respektovat jednotlivé prostory, kde se pohybují i ostatní uživatelé vzdušného prostoru, obzvláště pilotovaná letadla. Model lze provozovat ve vzdušném prostoru třídy G, což znamená do výšky max. 300 metrů nad terénem. V okolí letišť, v zóně ATZ je nutná koordinace (dohoda) s informační službou (AFIS – řídícím létání) a pak je možno létat dle dohodnutých podmínek. V řízeném okrsku (CTR a MCTR) je možno létat do výšky max. 100m ve vzdálenosti větší než 5500m od vztažného bodu letiště. V případě potřeby lze s ÚCL zahájit jednání o lokálních podmínkách, například pro vrcholové soutěže. Další možnosti o provozu leteckých modelů lze získat a podrobněji se seznámit s podmínkami v Doplňku X bod 7. a obrazové přílohy. Samozřejmostí zůstává zákaz provozu modelů v zakázaných, nebezpečných nebo aktivovaných, rezervovaných a vyhrazených prostorech. Je na každém modeláři, aby si před startem ověřil, v jaké prostoru chce létat, neboť provozovatel – pilot jednoznačně a se všemi důsledky zodpovídá za provoz svého modelu.

Uvedená Deklarace a stanovená pravidla se vztahují jen na provoz modelů letadel. Nevztahuji se na provozovatele dronů - koptér. I členové svazu, v případě, že budou chtít provozovat své drony - koptéry, budou se muset individuálně přihlásit a provést svoji vlastní registraci.

Toto je jen začátkem. Tím máme nastavená pravidla na přechodné období (nejdéle do 31.12.2022) než se přejde do režimu plného používání EU legislativy, která obsahuje Články přímo zaměřené na kluby leteckých modelářů. Věříme, že je položen dobrý základ pro to, aby i v budoucnu bylo možno létat s modely letadel minimálně podle stávající pravidel. Domníváme se, že byl navázán dobrý kontakt s lidmi, kteří zřetelně fandí letectví, a jsme přesvědčeni, že Česká republika zůstane i nadále modelářskou velmocí.

Na toto téma je čerstvě ke shlédnutí video, kde je vše názorně zodpovězeno a okomentováno. Pro letecké modeláře je video zajímavé od 10. minuty, ale doporučujeme jej shlédnout celé.

https://www.youtube.com/watch?v=6QJ6grD6ZUw&t=602s

A co to vše konkrétně znamená pro člena LMK Třebíč, p.s. létajícího na našich modelářských letištích v okolí města Třebíč?

Evidence provozovatele: Tím, že jste členové LMK Třebíč, p.s., což je projev Vaší svobodné vůle potvrzený úhradou členského příspěvku 300,- Kč na rok 2021 a případné další (200,- Kč je poplatek odesílaný na Svaz modelářů České republiky, 100,- Kč je příspěvek na činnost klubu), jste evidování (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo atd.) na Kartě klubu. Tato Karta klubu je každoročně, ještě před začátkem dotčeného roku, odesílána elektronicky v konkrétně stanovené podobně na Svaz modelářů. Její údaje jsou zařazeny do databáze údajů, které Svaz modelářů poskytuje nadřazeným institucím (např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odkud zase Svaz modelářů čerpá dotace pro kluby, pro práci s mládeží a např. i na reprezentaci České republiky). Stejná databáze (neboť byla shledána dostatečně obsáhlou a věcně správnou) je nově využita pro hromadnou evidenci provozovatelů dronů (v našem případě se ale jedná jen o modely letadel!) u Úřadu pro civilní letectví. Na základě členství v našem klubu Leteckomodelářský klub Třebíč, p.s., se tedy nikam znovu sami registrovat nemusíte. Po hromadné registraci provedené ještě před koncem r. 2020 nám (všem leteckým modelářům evidovaným pod Svazem modelářů, z.s.) bude Úřadem pro civilní letectví vygenerováno jednotné kódové označení, které bude třeba umístit na model či do modelu. Dále by na každém modelu mělo být uvedeno licenční číslo, který máte každý přiděleno (pro náš klub se jedná o CZE – 269 – xxx), případně lze místo české licence uvést licenční označení spadající pod FAI. Nové kódové označení určí, pod kterou organizací je veden provozovatel modelu, licence pak určí konkrétní osobu. Tím je splněna povinnost evidence.

Provoz modelu: Zde pro nás platí jiné podmínky na modelářském letišti u Stříteže a jiné u využívané plochy u obce Slavíčky.

  • Modelářské letiště Střítež: Do výšky 300m na zemí je zde prostor třídy G. Od 300m výše se zde nachází prostor MTMA Náměšť, do kterého není možno vstoupit bez předchozího povolení ŘLP na letišti Náměšť. V prostoru tohoto model. letiště můžeme létat bez omezení do výšky max. 300 m nad zemí. Pokud je třeba létat do větší výšky, je třeba tento úmysl oznámit (telefonicky) ŘLP na letišti Náměšť, neboť se už jedná o vstup do TMA (zkratka anglického Terminal Maneuvering Area – jedná se o část ochranného prostoru letiště, sloužícího k ochraně přibližujících se a odlétajících letadel). Je třeba ohlásit dobu (od kdy a do kdy), výšku (např. do 500 m) a případně i vzdálenost od vztažného bodu našeho letiště. TMA bývá prostor, určený výškově mezi 300 m a 3800 m (u jiných letišť to může být jinak). ŘLP vstup do TMA povolit může, ale také nemusí! Je obvyklé ohlásit také konec využívání tohoto prostoru. Pro běžné rekreační létání nám výška 300 m bude stačit v 99% případů. Výjimkou jsou některé soutěžní kategorie, tedy pro trénink a soutěž bude třeba s ŘLP komunikovat a povolení si vyžádat. 
  • Modelářské letiště Slavíčky: Zde se jedná o prostor MCTR letiště Náměšť. CTR (angl. Control Zone) je část vzdušného prostoru v těsném okolí letiště. Slouží k ochraně letadel letících v blízkosti letiště. Spodní hranici vždy tvoří zemský povrch. Na CTR zpravidla navazuje koncová řízená oblast TMA. Horizontální rozsah je 9 až 20 km (nejvíce ve směru vzletové a přistávací dráhy). Provoz v CTR je řízen řídící věží (stanoviště TWR). V ČR jsou CTR vzdušný prostor třídy D. Letadla v CTR jsou předmětem letového povolení a musí udržovat spojení s orgány ŘLP. Dle Deklarace o provozu modelů letadel Svazu modelářů České republiky v řízeném okrsku (CTR a MCTR) je možno létat do výšky max. 100m ve vzdálenosti větší než 5500m od vztažného bodu letiště (vojenské letiště Náměšť), což pro toto modelářské letiště vyhovuje.

Případnou výjimku je třeba vyjednat s ŘLP příslušného (dopravního či vojenského) letiště.

Tyto náležitosti budou vhodným způsobem doplněny do Provozního řádu modelářského letiště.

Nejedná se ale o novinku, toto platí již cca. 30 let!

Přilétání na jiném letišti či prostoru, než na dvou výše uvedených (soutěž, návštěva jiného model. letiště, rekreace apod.), je třeba nejprve zjistit, jaké podmínky jsou v místě určeny legislativou, popř. místními provozními podmínkami, a podle nich létat či případně vůbec nelétat.

Pokud jste dočetli až sem, téměř jistě máte spoustu otázek! Zde doporučujeme prostudovat následující odkaz: Stránka UCL

Pod článkem je tento odkaz také ke stažení. 

Ke stažení je také výřez z letecké mapy s oblastí týkající se našich letišt.


EDIT  7.12.2020 ve 12:15 hod.:  Členům Svazu modelářů České republiky (tedy i členům LMK Třebíč) bylo přiděleno následující evidenční označení: 

 

CZEt7slfy2nqzwrj

 

ZDROJ: Stránka SMČR

Zpracoval: Dvořáček Miroslav ml. 

      Název dokumentuVyvěšenoSejmutoVelikost
Stáhnout soubor (výřez letecké mapy- okolí letiště Náměšť nad Oslavou.jpg)Výřez z letecké mapy - okolí letiště Náměšť nad Oslavou  9767 kB
Stáhnout soubor (FAQ-DRONES_CS.pdf)FAQ-DRONES_CS.pdf  1801 kB