• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

Nejstarší aktivní modelář....

Nejstarší aktivní modelář v našem klubu je Jan Průža (1932)!

Nechybí na letišti při každém pěkném dni, brigádě, soutěži. Aktivní letec se svými elektrami, ale také časoměřič a bodovač při soutěžích. 

Přejeme především hoodně zdraví ! ! ! 

!!!ZMĚNY TERMÍNŮ NĚKTERÝCH SOUTĚŽÍ!!!

V souvislosti s všeobecně známou situací ohledně omezení činností všeho a všech došlo ke změně termínu následujících soutěží pořádaných naším klubem: 

2.5. soutěž RCEP - ZRUŠENA BEZ NÁHRADY

3.5. soutěž RC historických modelů - PŘELOŽENA NA 2.5.2020, LÉTÁ SE KORESPONDENČNĚ (propozice pod článkem)

6.-7.6. soutěž RC maket kat. F4c, F4H - PŘELOŽENO NA 11.-12.7.2020

      Název dokumentuVyvěšenoSejmutoVelikost
Stáhnout soubor (pohárová soutěž 2.5.2020.jpg)pohárová soutěž 2.5.2020.jpg  1228 kB
Stáhnout soubor (POHÁROVKA 2.5.2020 - TŘEBÍČ.pdf)POHÁROVKA 2.5.2020 - TŘEBÍČ.pdf  213 kB

Údržba letiště a POPLATKY za r. 2020

Informace od Pavla Bárty:

V pátek 10. dubna jsem po zimě zprovoznil sekačku a poprvé posekal letiště. Plocha je v mnoha místech provrtaná od myší. Díry je potřeba co nejdříve zasypat hlínou a zadusat. Proto Vás všechny, kteří chodíte na letiště, žádám, abyste tohle začali realizovat. Nejlépe již v této době a ideálně po dvojici. Hlína na zasypání děr je k dispozici u cesty před záchodem, nebo na přilehlých polích. Kolečko a lopata je v boudě na nářadí, kolo u kolečka je ovšem nutno nahustit. Když každý udělá jedno kolečko, je to hotové a bude to rychle!

Kompost v rohu letiště se nám roztahuje, je potřeba odházet loňskou trávu dál ke strouze a posečenou trávu z traktoru zásadně nevysypávat na plochu. Když, tak ji potom odházet na hromadu. Odpracované brigádnické hodiny zaznamenávejte do sešitu v boudě u cesty.

Poplatek za užívání letiště letos zůstává stejný:

  • 400,- Kč pro členy klubu
  • 800,- Kč pro nečleny klubu, kteří ale musí mít prokazatelně uzavřeno individuální pojištění na leteckomodelářskou činnost nebo být platnými členy jiného klubu – pobočného spolku – patřícího pod KLem ČR.  

Protože členská schůze klubu se zatím ze známých důvodů konat nemůže, je třeba, aby zájemci o létání tuto částku předali buď v prodejně u p. Dvořáčka, nebo na letišti některému z členů výboru klubu. Nejlepší variantou je zaslání peněz přímo na účet LMK Třebíč, č.u.: 1520289359/0800        

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno nebo číslo licence pro jednoznačnou identifikaci plátce.

Termín – do konce měsíce dubna. Hlídejte si prosím evidenci plateb!

Členové výboru jsou:

Bárta Pavel, Hanáček Lubomír, Bár Vlastimil, Pekárek Ondřej, Hrnčíř Josef, Nečas Josef, Dvořáček Miroslav ml., Vávra Karel, Hobza Miroslav

        Pavel Bárta – pověřen vedením LMK

Můžeme létat na modelářském letišti?

Častým dotazem při modelářských diskuzích v posledních dnech je, zda můžeme létat s našimi modely na modelářském letišti? 

Vláda české republiky ve svém usnesení č. 395 z dne 6.4.2020 rozhodla o uvolnění mimořádného opatření č. j. MZDR  12745/2020-4/MIN/KAN ze dne 30.3.2020. 

Při zachování všch klíčových pravidel proti šíření viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 (rouška, rozestupy osob atd.),

 

lze (mimo jiné) P R O V O Z O V A T  I  L E T E C K É   S P O R T Y 

VIZ: 

TAK ŠUP NA LETIŠTĚ A CHOVEJTE SE SLUŠNĚ A DLE PRAVIDEL!

 

zdroj: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w200406b-0395.pdf

V příloze stažený dokument v plném znění... . 

      Název dokumentuVyvěšenoSejmutoVelikost
Stáhnout soubor (w200406b-0395.pdf)w200406b-0395.pdf  240 kB

členská schůze 22.3.2020 se nekoná!!

Vážení kolegové,

v souvislosti s vládou České republiky vyhlášeným nouzovým stavem se připravovaná 

ČLENSKÁ SCHŮZE LETECKOMODELÁŘSKEHO KLUBU DNE 22.3.2020 SE NEUSKUTEČNÍ

Nový termín bude včas připraven.

Za pochopení děkuje výbor LMK Třebíč