• LMKT
  • LMKT
  • LMKT

SCHŮZE LMK TŘEBÍČ SE NEKONÁ!!!

SCHŮZE Leteckomodelářského klubu  TŘEBÍČ se měla konat dne 15.11.2020 (neděle).

Kvůli aktuální situaci s onemocněním Covid-19 není možné se scházet, proto nebude ani tato schůze. Až to bude možné, zajistíme jiný termín.

Přesto je třeba zaplatit členské příspěvky ve výši 300,-- Kč na rok 2011 (200,- Kč pro KLem ČR + 100,- Kč pro klub).

Platba je možná do rukou pokladníka klubu Lubomíra Hanáčka, nebo bankovním převodem na účet klubu - nejpozději do 30.11.2020 !!

Číslo účtu: 1520289359/0800

Jako variabilní symbol uveďte poslední dvoj- nebo trojčíslí Vaší sportovní licence, případně Vaše telefonní číslo (pro jednodušší identifikaci příchozí platby).

Ve výjimečných případech je možno částku s údaji plátce přinést i do prodejny modelářských potřeb Dvořáček Miroslav, Kosmákova 55, Třebíč (PO-PA 15 - 18 hod.).

 

Kdo nebude mít členství uhrazeno do 30.11.2020, pozbývá členství pro r. 2021, a zároveň pro něj jako nečlena KLeM platí plné znění Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel bez vyjímky (jedná se např. o omezení výšky létání na max. 120 m).

Pro členy KLeM se připravuje vyjímka, obecně vzato tedy bude možné nadále létat jako doposud.

 

 

Výsledky soutěže RC maket

O víkendu 11.-12.7.2020 jsme na našem letišti uspořádal i soutěž RC make tkategorii F4C a F4H. jednalo se o přeloženou soutěž, z původního termínu 6.-7.6.2020 kvůli koronaprůseru. 

Celý týden před soutěží bylo horko okolo 25 - 28°C, jen se slabým větrem. To se bohužel mělo změnit, a taky změnilo: V pátek jsme připravili plochu, startoviště, depa a postavili přístřešek. Spustili jsme také občerstvení, tentokrát v režii pí. Sýkorové z pohostinství Martínkov. Bohužel nedorazily objednané mobilní WC, prý pro závadu na nákladním autě

V cca. 21 hodin večer začalo pršet, a déšť rychle přešel do bouřky. Ta vrcholila mez 22 - 23 hodinou, kdy 8 chlapů drželo přístřešek aby neuletěl. Podobným způsobem zachraňovali majitelé také své přístřešky u obytných aut a přívěsů a také stany. Před půlnocí byl již od větru klid a do rána již jen s přestávkami pršelo. 

Ranní a dopolední sčítání škod ukázalo jen drobná poškození stanů a přístřešků. V 7:30 dorazily konečně i obě mobilní kadibudky. Déšť bohužel s kratičkými přestávkami vytrval až do odpoledních hodin, nebylo tedy možno létat. Až okolo 17. hodiny na chvíli vykouklo slunce a bylo možno trochu polétat - především s různými cvičnými modely a "pěnovkami". Byla tedy spousta času na různé diskuze a legrácky. 

Noc ze soboty na neděli proběhla v obvyklém duchu, tedy opékání, glrilování a muzicírování. 

Nedělní ráno bylo již prsluněné, ale ještě dosti vlhké. Začátek soutěže ohlášený na 8:00 se o hodinu protáhl, neboť ne každému se podařilo vstát. V 9:00 ale vše začalo a už bez zádrhelu jsem odlétali 2 letová kola u obou kategorii. Průběžně se také uskutečnilo statické hodnocení všech maket. 

Ve startovním poli se objevilo několik novinek: Poprvé nás navštívil Petr Pelikám z Mladé Boleslavi, který se k soutěžnímu létání s maketami vrátil po patnáctileté pauze. Létal s CAPem 21. Soutěžní premiéru si odbyla nová maketa Beechcraft C-45 H Davida Kopala, která ale měla nečekané problémy se zatahovacím podvozkem - ve druhém letu se nevysunulo jedno kolo. Další soutěžní premiéru si odbyl Jan Doubrava s North American T-28 Nomad. Po doplnění několika ještě chybějících detailů a dokumentace bude tato maketa štikou na všech soutěžích. 

Pokud je mi známo, nedošlo při soutěži k žádné významnější havárii. Viděli jsme několik převrácení modelu při přistání, neb náš trtávník je hustý a minimálně dopoledne byl také mokrý. 

Těší nás, že z přihlášených soutěžících dorazili všichni, a s vyjímkou jednoho také všichni létali! 

Další soutěž RC maket na našem letišti, tentokrát pod hlavičkou LMK Černoshorsko, se koná 19.9.2020. 

Výsledkové listiny jsou v příloze.